Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mikroorganismers överlevnad i aerosolfas - en litteraturstudie.

Mikroorganismers överlevnad i aerosolfas - en litteraturstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Henningson Eva, Roffey Roger
Ort: Umeå
Sidor: 74
Utgivningsår: 1986
Publiceringsdatum: 1986-01-01
Rapportnummer: (FOA A 40053-4.4)
Nyckelord Överlevnad, mikroorganism, aerosol, luftburen, DRT, aerosolkammare, generatorer, provtagare

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182