Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Radiak- och C-spel för civil ledningsfunktion.

Radiak- och C-spel för civil ledningsfunktion. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Enwall Maj-Lis, Hulten Göran, Melin Lena, Rejnus Lars, Runn Per
Ort: Umeå
Sidor: 110
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-01-01
Rapportnummer: (FOA A 40062-4.7)
Nyckelord Scenario, inspel, övningsuppgifter, väderleksrapporter, skyddsläge, skadeutfall, indikeringsslingor, fasta mätställen, mallar, sambandsfrågor, kemiska stridsmedel, åtgärder
Sammanfattning Radiak- och C-spel i form av självstudieunderlag, avsett att användas för att öva en lokal/regional stab. Övningarna syftar till att klarlägga vilka åtgärder som kan eller behöver vidtas för att minimera störningarna i olika samhällsfunktioner efter insatser med C-stridsmedel eller vid radiakbeläggning utanför en tätort. Underlaget, som lätt kan anpassas till egna lokala/regionala förhållanden, ger värdefull träning i samverkan mellan olika myndigheter.
Abstract Radiac and chemical scenarios as self-instructional material, designed to train local/regional staffs. The purpose of the scenarios is to clarify the actions that have to be taken to minimize disturbances in different society functions after use of chemical weapons or radioactive fallout near a population centre. The material, which can easily be adapted to local/regional circumstances, gives valuable training in cooperation between different authorities.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182