Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förslag till kvarliggande C-övningsämne.

Förslag till kvarliggande C-övningsämne. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lindberg Gösta
Ort: Umeå
Sidor: 11
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-01-01
Rapportnummer: (FOA A 40063-4.5)
Nyckelord Övningsämne, kvarliggande, indikering, etylbensoat, isoamylbensoat
Sammanfattning En blandning av lika delar teknisk etyl- och isoamylbensoat kan användas som övningsämne för markindikering av senapsgas. Övningsämnet ger rött omslag på reglementerad markindikeringsutrustning, indikeringspapper 101, 102, 104 och 105, indikeringsplatta 111 och indikeringspulver 121. Tid till färgomslag vid -20 oC är för markindikeringspapper 105 ca 1 min och för indikeringspapper 101 1-2 min. Vid temperaturer över 0 oC är motsvarande tider ca 10 sekunder. Jämförande kvarliggningsförsök på hårt icke absorberande underlag vid rumstemperatur och 1-2 mm droppar visar att etylbensoatet ligger kvar 2-3 timmar, senapsgas 7-8 timmar, isoamylbensoat och övningsämnet ca 1 dygn. Den toxikologiska utvärderingen genom djurförsök och litteraturstudium har visat att LD50 är större än 2000 mg/kg kroppsvikt och att de ingående ämnena inte är hudirriterande. Ämnena klassificeras som måttligt hälsoskadliga, kategori V.
Abstract Mixture of equal parts of benzoic acid ethyl ester and benzoic acid isoamyl ester of technical grade can be used as a training agent for the detection of liquid mustard with the standard detection papers. The response time at -20 oC is about 1 min and above 0 oC less than 10 s. The persistent time on a hard non-absorbing su7rface is about 24 h at 20 oC and slow winds. A toxicological evaluation was made on the basis of animal exposure (rats, rabbits) and literature data. The LD50-value is >2000 mg/kg and the compounds have no irritating effect on the skin.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182