Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Vaccinutveckling inom försvaret - till gagn för det civila samhället.

Vaccinutveckling inom försvaret - till gagn för det civila samhället. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sandström Gunnar
Ort: Umeå
Sidor: 22
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-01-01
Rapportnummer: (FOA A 40069-4.4)
Nyckelord Vaccin, B-agens
Sammanfattning Denna rapport presenterar en översikt av förslaget - Vaccines for peace - som senare fått namnet Bisenthal Vaccine Initiative.
Abstract Brief survey of the proposed Vaccines for peace - which has become the Bisenthal Vaccine Initiative.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182