Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Funktionsledning för sjukvård i krig.

Funktionsledning för sjukvård i krig. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Berlin Rune, Widegren Ingemar
Ort: Stockholm/Linköping, FOA
Sidor: 67
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-05-27
Rapportnummer: (FOA A 50008-5.4)
Nyckelord krigssjukvård, organisationsutveckling, organization development, 500
Sammanfattning Krigssjukvårdens medicinska utveckling och senare tids förändringar av dess förutsättningar redovisas kortfattat. Olika typer av ledning, krav på och möjligheter för krigssjukvårdens ledning kommenteras som bakgrund till en presentation av olika arbetsformer, organisationsalternativ och kompetensutveckling för ledning av omhändertagande av skadade i krig. I bilagor redovisas dels en uppgiftsanalys, dels behov av datorstöd för ledning av akut krigssjukvård.
Abstract The evolution of wartime medical care and its recently changes premises are shortly discussed. Different general forms of command and control (C2) as well as requirements and possibilities for the C2 of wartime medical care are reviewed. A presentation of different ways of performance, organization alternatives and development of skills and selection of personnel for the management of the acute professional medical care. Appendices include a mission analysis and a requirement specification of the support for C2 of wartime medical care.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182