Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ergonomi. Kravspecificering och upphandling av vapensystem.

Ergonomi. Kravspecificering och upphandling av vapensystem. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Furustig Hans
Ort: Stockholm/Linköping, FOA
Sidor: 20
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-05-29
Rapportnummer: (FOA A 50009-5.2)
Nyckelord kontrollstationer, ergonomics, HF, 56
Sammanfattning Rapportens syfte är att ange mål och medel i det ergonomiska arbetet med kravspecificering och upphandling av vapensystem. Behov och inriktning av ergonomiska insatser under systemutvecklingens olika faser exemplifieras. De krav som bör ställas avser leverantörens ergonomiska kompetens, utrustningens och hjälpmedlens utformning och användningssätt samt kontrollstationer för verifieringsverksamheten. Krav på analysarbete, arbetsprocedurer, kontaktyta människa-maskin, kontaktyta människa-miljö samt personella krav diskuteras. Det är nödvändigt att taktiska, tekniska, ergonomiska och personella krav koordineras och balanseras. Rapporten avslutas med en diskussion av kunskapskällor.
Abstract Human factors (HF) criteria and methods in weapon systems specification and acquisition are discussed. The need of ergonomics in different phases of system development is indicated. Important human factors considerations are: intended use of the system, function allocation, contractor´s HF competence, hard- and software design, HF control and verification procedures. The importance of coordinating and balancing tactical, technical, ergonomic and personnel demands for better system effectiveness is discussed. A review of important sources of knowledge is presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182