Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Besök vid TNO Defence Research, Nederländerna, 1992-06-10--11

Besök vid TNO Defence Research, Nederländerna, 1992-06-10--11 Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Derefeldt Gunilla, Engdahl Uno, Berggrund Ulf
Ort: Stockholm/Linköping, FOA
Sidor: 32
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-07-02
Rapportnummer: (FOA A 50015-5.5)
Nyckelord försvarsforskning, humanforskning, human factors, visuell informationsbehandling, synergonomi, perception, färg, simulering, NVD, 53
Sammanfattning Rapporten redogör för ett studiebesök vid TNO Defence Research, TNO Institute for Human Factors, Soesterberg, Nederländerna, 1992-06-10-11. TNO är Nederländernas största organisation för tillämpad och vetenskaplig forskning och består av ett antal institutioner varav TNO Defence Research är en. TNO Defence Research stöder Nederländernas försvarsmakt med tillämpad forskning och utveckling. Det deltar aktivt inom NATOs försvarsforskningsprogram och har kontakter med sina motsvarigheter i andra NATO-länder. Resans främsta syfte var att förstärka kontakterna med TNO Institute for Human Factors inom områdena visuell presentation, simulering och Night-Vision Devices (NVD). Resan företogs i samverkan med Simulatorcentralen, Saab Military Aircraft och skedde inom ramen för projektet "Teknikstudieprogram-Kabinpresentation (fpl 39)" bekostat av FMV:Avionik. TNO Institute for Human Factors bedriver humanvetenskaplig forskning inom områdena perception (visuell perception och ergonomi, talteknologi, hörsel, hörselnedsättningar, buller), mänsklig informationsbehandling, (kognition, människa-datorinteraktion, systemergonomi), rörelsesjuka (flyg-, rymd-, sjö och bilsjuka), simulering (trafikbeteende, träning och utbildning), arbetsmiljö (arbetsplatsergonomi, termisk fysiologi, mental belastning och stress).
Abstract A visit to TNO Defence Research, TNO Institute for Human Factors, Soesterberg, the Netherlands, June 10-11th, 1992, is reported. TNO Defence Research forms part of TNO, the Netherlands organization for Applied Scientific Research. The principal clients of TNO Defence Research are the Ministry of Defence and the Netherlands Armed Forces. The primary mission of TNO Defence Research is to serve these with applied research and development. TNO Defence Research participated actively in NATO defence research programmes. The main purpose of the visit was to strengthen the contacts with TNO Institute for Human Factors within visual information processing, colour research simulation, and night vision devices (NVD). The journey was made together with Saab Military Aircraft, Simulation Centre and was sponsored by the Defence Materiel Administration. The research departments at TNO Institute for Human Factors are perception (visual information processing, visual ergonomics, speech and hearing), information processing (cognition, human-machine interface, systems ergonomics), skilled behaviour, (steering and control tasks, traffic behaviour, training and instruction), and work environment (workplace ergonomics, thermal physiology, equilibrium and orientation, mental load and stress).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182