Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Besök vid CERMA-Centre d´Etudes et de Recherches de Medecine Aerospatiale, Centrum för studier och forskning i flyg- och rymdmedicin, Bretigny sur Orge, Frankrike, 1992-11-16--18

Besök vid CERMA-Centre d´Etudes et de Recherches de Medecine Aerospatiale, Centrum för studier och forskning i flyg- och rymdmedicin, Bretigny sur Orge, Frankrike, 1992-11-16--18 Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Derefeldt Gunilla, Schantz Birger
Ort: Stockholm/Linköping, FOA
Sidor: 26
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-12-06
Rapportnummer: (FOA A 50019-5.5 (tryckorig. i arkivet/FOA/LI))
Nyckelord acceleration, g-belastning, människa-maskininterface (MMI), visuell informationsbehandling, perception, färgseende, beslutshjälpmedel, systemergonomi, mental arbetsbelastning, flight safety, aviation and space physiology, human factors, 53
Sammanfattning Resans främsta syfte var att besöka avdelningen för rymd- och flygergonomi vid CERMA för att diskutera samverkan inom försvarsforskning mellan FOA och CERMA inom ramen för det samarbetsvtal som etablerats mellan FOA och DRET (Direction des Recherches Etudes et Techniques = Styrelsen för Forskning, Studier och Teknik) Frankrikes organisation för försvarsforskning och FOAs motsvarighet i Frankrike. Resans främsta resultat var att vi beslöt föreslå samarbete inom visuell informationsinhämtning, färgperception och färgkodning.
Abstract The purpose of the journey was to visit the division for space and aviation ergonomics at CERMA to discuss cooperation between FOA and CERMA within the agreements now being established between FOA and DRET (Direction des Recherches Etudes et Techniques = Board of research, studies, and technology) concerning co-operation within defence research. DRET is the organization for defence research in France and is the equivalent to FOA in Sweden. The main result of the journey was a proposal to co-operate in visual information retrieval, colour perception and colour coding.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182