Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

ARMSTRONG LAB. En reserapport betr besök vid UDRI och USAF - Armstrong Lab, Williams AFB, Phoenix, USA. Flygteknisk och humanvetenskaplig forskning i distribuerade flygträningssimulatorer, 93-02-08--11.

ARMSTRONG LAB. En reserapport betr besök vid UDRI och USAF - Armstrong Lab, Williams AFB, Phoenix, USA. Flygteknisk och humanvetenskaplig forskning i distribuerade flygträningssimulatorer, 93-02-08--11. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Derefeldt Gunilla, Engdahl Uno
Ort: Stockholm/Linköping, FOA.
Sidor: 47
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-02-09
Rapportnummer: (FOA A 50020-5.2)
Nyckelord flyg, teknik, humanvetenskap, träning, utbildning, simulatorer, visuell träning, ögonrörelser, 53
Sammanfattning Rapporten redogör för ett studiebesök vid UDRI och USAF. Resans främsta syfte var att förstärka kontakterna inom områdena färgpresentaton, visuell omvärldssimulering, omvärldsmedvetenhet och hjälpmedel för mörkerseende (NVD). Vår värd vid besöket var Dr. Celeste McCollough Howard, UDRI. Hon hade med omsorg planerat ett mycket intressant program för var och en av oss. Hon hade inbjudit en av resedeltagarna att diskutera användning av färg vid flygsimulering.
Abstract This document reports on a visit to the UDRI and USAF. The main purpose of the journey was to strenghen the contacts in the fields of colour presentation, visual displays in flight simulation, situational awareness and night vision devices (NVD). Our gracious host during the visit was Dr. Celeste McColough Howard from UDRI, who had prepared a very interesting schedule for each of us. She had invited one of the authors to discuss the use of colour in flight simulation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182