Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Colour vision deficiencies. Matching and confusion of computer colours.

Colour vision deficiencies. Matching and confusion of computer colours. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Derefeldt, Gunilla, Hedin, Carl-Eric, Skoog, Klas-Olav, Swartling, Tiina
Ort: Stockholm/Linköping, FOA.
Sidor: 67
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-07-08
Rapportnummer: (FOA A 50024-5.2)
Nyckelord VDU, visual ergonomics, work environment, färgblindhet, 53
Sammanfattning Idag används färgskärmar i stor omfattning. Införandet kan innebära problem för den del av den manliga befolkningen, ca 8-10%, som lider av medfött nedsatt färgseende. Inom flera yrken tex flygförare, lokförare och starkströmselektriker tillåts inte nedsatt färgseende, antingen pga lagar eller vedertagen praxis. Hur personer med nedsatt färgseende klarar olika typer av uppgifter i samband med arbete vid färgskärm är dock mycket litet undersökt. Föreliggande rapport ingår som nr 2 i delrapportering av projektet "Nedsatt färgseende och arbete vid färgskärm" till Arbetsmiljöfonden. Målsättningen med projektet är att utveckla ett hjälpmedel för att undersöka nedsatt färgseende och att formulera allmänna råd och riktlinjer för färgval i samband med arbete vid färgskärm med hänsyn till olika färgseendenedsättningar. I rapproten diskuteras datorteknikens möjligheter jämfört med gängse metoder att pröva medfött nedsatt färgseende. Resultaten visar att dikromater har en mycket försämrad förmåga att särskilja färger presenterade på färgbildskärm jämfört med både normala och deuteranomala personer.
Abstract Today colour video display units (VDUs) are widely used. About 8 to 10% of males (and 0,4% of females) have congenital colour vision deficiencies. Such persons may have difficulty in acquiring information from colour VDUs, yet their performance on various tasks has not been studied thoroughly. This report is the second to appear from the project on "Colour vision deficiencies and work with video display units" sponsored by the Swedish Work Environment Fund. The project seeks to develop tools for studying colour deficiencies and to formulate general guidelines regarding colour selection for work that must be performed on colour VDUs.The report compares current methods of testing congenital colour deficiencies with tests designed to emply colour VDUs. The results show that the ability to discriminate VDU colour stimuli is greatly impaired in protanopes and deuteranopes, compared with both normal and deuteranomalous observers.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182