Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Farnborough International 1988. Översiktlig reserapport.

Farnborough International 1988. Översiktlig reserapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bowallius Åke, Halloff Elise, Hjelm Olle, Kjellgren Jan, Linell Torsten
Ort: Stockholm
Sidor: 8
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-06-05
Rapportnummer: (FOA A 60005-1.1, 2, 3)
Nyckelord Flygfarkoster, missiler, radar, IR, ABC, material, utställning
Sammanfattning Farnborough International är den näst största flygutställningen i världen och återkommer vart annat år. År 1988 ägde utställningen rum 4-11 september, med s k "professionella" dagar 5-7 september, till vilka endast inbjudna gäster var välkomna. Från FOA deltog 12 personer, av vilka fem har ställt samman denna översiktliga reserapport. Vi har sökt göra rapporten kort. Den gör inte anspråk på att ha något större tekniskt djup. Reserapporter av tekniskt slag riktade till särskilda målgrupper utges i särskild ordning.
Abstract Farnborough International is the second largest Air Show in the world and recurs every two years. The 1988 show took place September 4-11. A group of swedish from FOA attend the show during the "trade days". September 5-7. This report accounts for some of the group´s observations and impressions during the trade days.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182