Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hinder för lönejämställdhet mellan könen på Försvarets forskningsanstalt.

Hinder för lönejämställdhet mellan könen på Försvarets forskningsanstalt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ericsson Thomas
Ort: Stockholm
Sidor: 107
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-10-17
Rapportnummer: (FOA A 60006-0.1)
Nyckelord wage determination, sex discrimination, equal opportunities, work of comparable worth, job evaluation, defence research, women employees, civil servants, local level, organizational development, case studies, lönedifferentiering, könsdiskriminering, arbetsvärdering, försvarsforskning, kvinnlig arbetskraft, arbetsplatsstudier, utvecklingsprojekt, lokal nivå, fallstudier

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182