Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

AGATON - Utbildning i projektarbete på FOA

AGATON - Utbildning i projektarbete på FOA Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: de Klerk Andreas, Nyberg Maria, Cervin Leif, Strandh Cari, Marklund Margareta, Carlstedt Leif
Ort: Stockholm
Sidor: 45
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-01-24
Rapportnummer: (FOA C 10297-1.5)
Nyckelord Utbildning, projektarbete, socialpsykologi, ledarskap
Sammanfattning FOA har sedan 1985 drivit en ProjektLedarUtveckling, PLU. Rapporten redovisar en översyn av denna utbildning och ett förslag till vidareutveckling, kallad "AGATON - utbildning i projektarbete på FOA". I rapporten diskuteras FOAs mål för utbildningen, dess plats i FOAs utbildningsmönster samt konkret utformning av AGATON. Den redovisar också erfarenheter från PLU.
Abstract Since 1985 FOA has been engaged in a program for developing personnel to become heads of projects ("project-under development"). This report gives an overview of the program to date and presents a proposal for further future development - the so called AGATON- project. The design and aims of AGATON are discussed in relation to FOAs overall education program.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182