Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

En beräkningsmodell gällande sjömålsrobotars överlevnad.

En beräkningsmodell gällande sjömålsrobotars överlevnad. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Odar Susanne
Ort: Stockholm
Sidor: 35
Utgivningsår: 1988
Publiceringsdatum: 1988-11-16
Rapportnummer: (FOA C 10308-1.1)
Sammanfattning I rapporten beskrivs en beräkningsmodell som skattar antalet sjömålsrobotar i en salva som kan överleva luftvärnsbekämpning från en valfri konvoj. Modellen är främst tänkt att användas för att förenkla framtagandet av underlag till kustinvasionsstudier på en övergripande nivå.
Abstract The model of calculation described in this report produces an estimate of the number of anti-ship missiles per volley that are likely to survive the air-defence of an arbitrary chosen convoj. The primary aim with the model is to simplify the production of inputs used in studies of coastal invasions on an overall level.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182