Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Trender i samhällsutvecklingen. Konsekvenser för försvaret.Huvudrapport.

Trender i samhällsutvecklingen. Konsekvenser för försvaret.Huvudrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eriksson Björn, Forslund Thomas, Freden Ian, Johansson Anna Carin
Ort: Stockholm
Sidor: 55
Utgivningsår: 1988
Publiceringsdatum: 1988-12-21
Rapportnummer: (FOA C 10309-1.3)
Nyckelord Trender, samhällsutveckling, försvaret
Sammanfattning I denna rapportserie redovisas och analyseras trender samt utvecklingstendenser i den svenska samhällsutvecklingen som är av intresse för det militära försvaret. Konsekvenser av dessa trender för försvarets interna utveckling belyses. Utvecklingen inom följande samhällsområden har studerats; teknik, samhällsekonomi, arbetsmarknad, utbildning, befolkning, värderingar och hälsa. Huvudrapporten avslutas med förslag till generella åtgärder med anledning av redovisade trender.
Abstract This report describes and analyses the trends and the course of progress in the Swedish society that are of interest for the military defence. The consequences of the described trends for the military defence are illustrated. Progression in society within the following areas is analysed; technology, Swedish economy, labour market, education, population, social values and health. The report also suggest a general plan of action.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182