Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Multinationell verifikationssatellit ? En förstudie.

Multinationell verifikationssatellit ? En förstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wallin Lars B, Ekblad Ulf, Grahn Sven, Orhaug Torleiv, Sveding Ulf
Ort: Stockholm
Sidor: 63
Utgivningsår: 1988
Publiceringsdatum: 1988-12-08
Rapportnummer: (FOA C 10312-9.3)
Nyckelord Satelliter, verifikation, rustningskontroll, CSBM, ISMA
Sammanfattning Rapporten redogör för en förstudie av möjligheterna att utnyttja observationssatelliter för verifikation av internationella rustningskontrollavtal mm. Efter en översiktlig teknisk bakgrund, som bl a definierar viktiga grundbegrepp, diskuteras vilka bidrag satellitobservation kan ge till övervakning av olika internationella avtal mm. Möjligheterna att använda existerande militära och civila satelliter berörs också, liksom några alternativa satellitsystem och organisationsformer. Rapporten avslutas med några folkrättsliga aspekter på satellitverifikation.
Abstract A preliminary investigation of the possibilities of using observation satellites for arms control verification is reported. Following a short technical chapter, introducing the most important concepts in the field of satellite imaging, possible contributions of satellite observation to the verification of various international treaties etc are discussed. The pros and cons of using existing military and civilian satellites are noted, and organisational alternatives, differing in their degree of multinationality, are presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182