Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Samhällets skydd mot kemiska stridsmedel. El-, tele- och transportfunktionen i C-miljö. ( SKRIK 15)

Samhällets skydd mot kemiska stridsmedel. El-, tele- och transportfunktionen i C-miljö. ( SKRIK 15) Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Koch Bo, Lövkvist Anna-Lena, Olgus Maria, Rittfeldt Lars, Runn Per, Szabo Christina, Thaning Lennart, Trogen Lars, Öhman Elisabeth
Ort: Stockholm
Sidor: 107
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-08-15
Rapportnummer: (FOA C 10314-1.2)
Nyckelord Totalförsvar, mobilisering, krig, kemiska stridsmedel, nervgas, C-miljö, C-beredskap, civilförsvar, FAM, uppgiftsanknutet C-skydd, indikering, sanering, reparationer, transporter
Sammanfattning I studien analyseras el-, tele- och transportfunktionens behov av uppgiftsanknutet C-skydd. Studien tydliggör och belyser de krav som verksamhet (reparationer och transporter) ställer på dessa funktioner. Förslag till åtgärder som ökar funktionernas möjlighet att verka vid C-beredskap och i C-miljö lämnas.
Abstract This study analyses certain mission-specific needs of the electricity, communication and transportation system as concerns protection against chemical warfare. The forms of protection needed, especially concerning repairs and transportation, are discussed and illustrated. Measures are suggested to improve the viability of these systems in an environment of chemical warfare.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182