Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Nyckelpersoner i tillverkningsindustrin. En studie av mobiliseringens konsekvenser. Översiktsrapport.

Nyckelpersoner i tillverkningsindustrin. En studie av mobiliseringens konsekvenser. Översiktsrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ritchey Tom, Lignell Maria, Fischer Georg
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-05-24
Rapportnummer: (FOA C 10317-1.2)
Nyckelord Totalförsvar, beredskap, civil beredskap, mobilisering, funktionssäkerhet, ekonomiskt försvar, SKRIK, civilt försvar, industriell beredskap, nyckelpersoner
Sammanfattning Sveriges försvar bygger på att försvarsmakten måste kunna mobilisera i tid. En tillbakahållande faktor inför ett beslut om mobilisering är de svåröverskådliga ekonomiska konsekvenser som en mobilisering kan medföra. En av förutsättningarna för att landets industriella produktion och ekonomiska bas inte ska störas allvarligt under en mobilisering är att inte alltför många nyckelpersoner avlägsnas från sina civila arbeten. Studiens syfte är att identifiera de yrkesgrupper inom vilka nyckelpersoner oftast förekommer; att uppskatta storleksordningen på antalet nyckelpersoner inom olika yrkesgrupper och branscher; och att undersöka konkurrensförhållandet mellan försvarsmakten och näringslivet när det gäller nyckelpersoner inom tillverkningsindustrin. Det finns uppskattningsvis 20 000 - 35 000 nyckelpersoner inom tillverkningsindustrin som är krigsplacerade inom försvarsmakten. Dessa bör, i så stor utsträckning som möjligt, "skyddas" - antingen genom att utvidga det nuvarande uppskovssystemet eller genom att utveckla ett heltäckande återföringssystem.
Abstract Sweden´s defence capacity depends upon mobilizing its armed forces "in time". The decision to mobilize at an early opportunity can be hindered by uncertainty concerning the economic consequences of mobilization. One way to avoid the risk of serious economic consequences is to insure that key personnel -- especially in manufacturing industries -- are allowed to remain at their jobs. This study aims to identify those areas in the work force where key personnel are most likely to be concentrated; to estimate the size of different groups of key personnel in different branches within the manufacturing sector; and to study the competition that is likely to arise between the armed forces and industry. It is estimated that there are 20 000 - 35 000 key personnel in the manufacturing sector who are conscripted in the armed forces. These key personnel should, as far as possible, be "protected" from mobilization -- either by expanding the present deferent system or by the development of a comprehensive "recall system".

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182