Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mönster för samverkan. Räddningskårens kontaktnät.

Mönster för samverkan. Räddningskårens kontaktnät. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wulff Petter
Ort: Stockholm
Sidor: 65
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-06-14
Rapportnummer: (FOA C 10319-1.2)
Nyckelord Samverkan, räddningstjänst, 140
Sammanfattning Samverkansformerna för ett antal kommunala räddningskårer har kartlagts. Varje räddningskår visar sig delta i ett flertal samverkansprojekt. Det är lika vanligt att samverkan sker med andra organisationer inom den egna kommunen som med räddningskårer i andra kommuner. Det är inte säkert att ökad samverkan förbättrar räddningstjänsten. Lokala initiativ och lokala särbehov kan t ex komma i skymundan vid långt drivna krav på samverkan över kommungräns. I den mån samverkan innebär en centralisering av kompetens och resurser, så kan den också leda till konflikt med krigsräddningstjänstens krav.
Abstract Existing forms of cooperation have been investigated for some municipal fire and rescue brigades in Sweden. Each brigade is seen to be participating in a number of cooperative projects. Cooperation is as common across organisational boundaries within municipalities as it is with other fire and rescue brigades across municipal boundaries. It cannot be taken for granted that extended cooperation will improve fire and rescue service. Local initiative and local requirements may for exemple receive less attention if there are heavy demands on cooperation across municipal boundaries. To the extent that cooperation means a centralization of competence and resources it may also lead to conflict with the demands of the wartime fire and rescue service.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182