Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Gemensam säkerhet i Norden.

Gemensam säkerhet i Norden. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Huitfeldt Tönne, Faurby Ib, Lindberg Steve, Jervas Gunnar
Ort: Stockholm
Sidor: 80
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-03-05
Rapportnummer: (FOA C 10322-1.2)
Nyckelord Nordisk säkerhet, Gemensam säkerhet, Norges säkerhet, Danmarks säkerhet, Finlands säkerhet, Sveriges säkerhet
Sammanfattning Huvudsyftet med den här studien är att lämna ett bidrag till förståelsen av den gemensamma säkerhetens villkor i Norden. Först redovisar norsk, dansk och finländsk expertis sin syn på hotbildsutveckling, nordisk stabilitet och de krav de anser detta ställer på Sveriges försvar. Därefter följer en övergripande analys och utvärdering av utvecklingen och hur det svenska försvaret mot bakgrund härav bör utformas så att såväl svensk som nordisk säkerhet tillgodoses. Om prioriteringar mellan förmågorna integritet (I), tröskeleffekt (T) och uthållighet (U) hos Sveriges försvar måste göras indikerar analysen att man bör dra ned på U i norr och söder.
Abstract The principal objective of this study is to contribute to the understanding of the conditions of Common Security in the Nordic Area. Initially a Norwegian, a Danish and a Finnish expert give their views of the threat situation, of Nordic stability and of the resulting demands on Swedish defence capabilities. Thereafter a comprehensive analysis and evaluation is made of these inputs and of the consequences for Swedish and Nordic Security. If, for budgetary reasons, cuts have to be made in the Swedish defence structure, and priorities have to be made between different functions such as territorial integrity (I), initial threshold effect (T) and sustainability (S), the study group finds it most reasonable to reduce the S capability.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182