Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ta initiativ och ge information. Två sidor av civilförsvarsstabers verksamhet.

Ta initiativ och ge information. Två sidor av civilförsvarsstabers verksamhet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wulff Petter
Ort: Stockholm
Sidor: 93
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-08-22
Rapportnummer: (FOA C 10323-1.2)
Nyckelord civilförsvar, krigsräddningstjänst, ledning, spel
Sammanfattning Verksamheten i nio kommunala civilförsvarsstaber har analyserats. Analysen är upplagd på temat att en stab har att agera i två olika roller med något motstridiga krav. Staben ska kunna fungera i en ledarroll genom att ta initiativ till olika slags skydds- och räddningsåtgärder. Den ska också kunna förmedla information till andra aktörer i systemet och därigenom öka deras möjligheter att ta initiativ. Stabens problem blir i detta perspektiv att balansera förmedlingsrollens krav på anpassning och serviceinställning mot initiativrollens krav på självständig bedömning och tydlig viljemarkering. Detta balansproblem torde inte bara gälla civilförsvarsstaber utan ledningsstaber i allmänhet. Slutsatser från studien skulle alltså kunna ha intresse även för andra delar av totalförsvaret.
Abstract The activities of nine municipal civil defence control centres have been studied. The study is based on the idea that a control centre has to play two different and somewhat conflicting roles. The centre should be able to take on a leadership role as concerns initiating various protection and rescue measures. It should also be able to disseminate information to other participants within the protection and rescue system, in order to enhance their potential for taking initiative. The problem of the control centre will thus be to balance the demands of these two, partially contradictory roles. This problem of balance is likely to confront not only civil defence control centres but also command and control centres in general. Conclusions from the study could therefore be of interest for other parts of the total defence system as well.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182