Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försvarsutgifter i väst.

Försvarsutgifter i väst. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Dalsjö Robert, Wilen Christina
Ort: Stockholm
Sidor: 40
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-05-04
Rapportnummer: (FOA C 10324-1.3)
Nyckelord Försvarsbudget, försvarsutgifter, USA, Storbritannien, Västtyskland, Frankrike, NATO
Sammanfattning Studien behandlar försvarssatsningarna i USA, Storbritannien, Västtyskland och Frankrike. Den första delen ägnas åt utvecklingen mellan 1970 och 1988 vad avser försvarsutgifternas storlek och sammansättning. I en andra del belyses utsikterna inför nittiotalets första år, samt därmed förenade försvarspolitiska problem och avvägningar. Slutligen diskuteras hur den förnyade avspänningen och omvälvningarna i öststaterna påverkat och kan påverka de berörda ländernas försvarspolitik.
Abstract The subject of the study is the defence efforts of the USA, the United Kingdom, the Federal Republic of Germany and of France. The first section describes and analyzes changes in the size and the composition of defence expenditures during the period from 1970 to 1988. There is also a discussion about problems and political motives. The second section deals with problems of and prospects for the future. Issues of particular interest are whether planned defence programs can be funded under forseeable budgets, and the size and character of possible program cuts. Finally, the impact of the new detente on defence budgets and programs is discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182