Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

French security and defence policy. Current developments and future prospects.

French security and defence policy. Current developments and future prospects. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wetterqvist Fredrik
Ort: Stockholm
Sidor: 155
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-07-03
Rapportnummer: (FOA C 10325-1.0)
Nyckelord Samarbete, doktriner, säkerhet, vapensystem, kärnvapenstyrkor, försvarsbudget, avskräckning, Mitterrand, Frankrike, USA, Storbritannien, Västtyskland, WTO, NATO, system
Sammanfattning Studien behandlar fransk säkerhets- och försvarspolitik samt utveckling av fransk försvarsdoktrin och kärnvapenavskräckning. Den aktuella franska militära femårsbudgeten för 1987-1991 och de politiska konsekvenser Mitterrand regeringens säkerhets och försvarspolitik medfört ligger i fokus. Det franska militära tänkandet presenteras med utgångspunkt från efterkrigstiden. De tio kapitlen innefattar analys av doktriner; utveckling av franskt kärnvapen; global militär närvaro; militärt samarbete; förhållandet till Västtyskland; strategiska kärnvapen och avskräckning; fransk inställning till ett framtida europeiskt försvar; struktur och organisation av försvarsgrenarna; vapenhandel och försvarsindustri. Det sista kapitlet behandlar den franska militärbudgeten.
Abstract The study discusses and analyzes the present French security and defence policy, and the development of military doctrines and nuclear deterrence. The focus is on the current French military five-year plan 1987-1991 and the political implications of the Mitterrand government´s security and defence policy decisions, against the background of the French post-war military thinking. The ten chapters review doctrines; the development of French nuclear weapons; overseas military presence; military co-operation; the relationship with the FRG; the possible French position in a common European defence; strategic nuclear forces and nuclear deterrence; the structure and organization of the armed forces; arms trade and defence industry. The final chapter focuses on the French military programming laws.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182