Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försvarsindustriellt samarbete i Västeuropa: organisationer och drivkrafter.

Försvarsindustriellt samarbete i Västeuropa: organisationer och drivkrafter. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Gunnarsson Pierre
Ort: Stockholm
Sidor: 224
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-08-08
Rapportnummer: (FOA C 10326-1.0)
Nyckelord Västeuropa, Europeisk integration, NATO, CNAD, Eurogruppen, EG, WEU, IEPG, Försvarsindustri, Försvarsindustriellt samarbete, Flygvapen, Flygindustri
Sammanfattning Studien syftar till att belysa olika politiska aspekter på det försvarsindustriella samarbetet i Västeuropa. Särskilt diskuteras hur, varför och var Västeuropas stater bedriver ett institutionaliserat multilateralt försvarsindustriellt samarbete. Syftet är också att undersöka om detta samarbete främst sker på västeuropeisk eller transatlantisk grundval. Flera tecken tyder härvidlag på att en sorts "försvarsekonomisk gemensam marknad" håller på att bildas runt samarbetsorganisationen IEPG. Som ett praktikfall på det allmänna industrisamarbetet redogörs för det flygmilitära samarbetet. Här tycks det som om Västeuropa blir delat i två grupper: större länder söker gemensamt samarbete på europeisk nivå, medan mindre länder i stället samarbetar med USA på transatlantisk bas.
Abstract The purpose of this study is to analyse various political aspects of the defence industrial cooperation in Western Europe. The issues how, why and where the Western European countries pursue an institutionalized multilateral defence industrial cooperation are particularly discussed. Another aim of the study is to investigate whether this cooperation is mainly taking place within an inter-European or a transatlantic context. Several signs indicate that some kind of a "defence economic common market" is about to be created around the IEPG. As a case-study of the general industrial cooperation, air military cooperation is described. It here looks like if Western Europe is going to be split in two groups: bigger countries seek a common European centered cooperation, while smaller countries choose a transatlantic cooperation with the United States.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182