Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

MINK - MINdre Kompanistridsmodell.

MINK - MINdre Kompanistridsmodell. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sundblad Örjan
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-07-06
Rapportnummer: (FOA C 10327-1.1)
Nyckelord Kompaninivå, PC, pansarvärnsstrid
Sammanfattning Rapporten beskriver en mindre datormodell utvecklad på IBM-kompatibel persondator. Modellen utvecklades för att simulera pansarbekämpning på kompanistridsnivå. Modellen simulerar utfall av ett av dataoperatören givet förlopp. Modellen är väl lämpad för översiktliga beskrivningar samt känslighetsanalyser av enskilda parametrar.
Abstract The report describes a minor computermodel developed on a personal computer (IBM compatible). The model was developed to simulate anti-tank combat on company level. The model generates assessments of described courses of combat events. The model is adjusted to make lucid descriptions and sensivity analyses of certain parameters.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182