Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Handbok Vapensystemkostnader.

Handbok Vapensystemkostnader. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eriksson Björn, Foghelin Jan, Forslund Thomas
Ort: Stockholm
Sidor: 121
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-08-21
Rapportnummer: (FOA C 10328-1.3)
Nyckelord Vapensystemkostnad, materielanskaffningsprocess, kostnadsuppskattningar
Sammanfattning Rapporten behandlar kostnadsberäkningar för vapensystem från några olika utgångspunkter, såsom anskaffningsprocessen, systemavgränsning, tidiga kostnadsuppskattningar och samhällsekonomiska kostnader. Såväl anskaffningskostnader som kostnader för drift och underhåll tas upp.
Abstract In the report, various methods of estimating the costs of weapon systems are assessed from several different perspectives such as the materiel acquisition process, definition of relevant costs, early cost estimates and cost-benefit analysis. Both acquisition costs as well as costs for operation and maintenance (Life Cycle Costs) are discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182