Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Handlingsfrihet i försvaret.

Handlingsfrihet i försvaret. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eriksson Erik Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 60
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-10-15
Rapportnummer: (FOA C 10330-1.5)
Nyckelord Handlingsfrihet, återtagning, effekthöjning, flexibilitet, anpassbarhet, adaptivitet, försvarsplanering
Sammanfattning I rapporten behandlas möjligheterna att organisera försvaret så att vissa operativa förmågor saknas eller är svagt utvecklade i utgångsläget, men kan byggas upp eller stärkas under ett effekthöjningsskede som typiskt tänkes vara av något eller flera års längd - men där vissa typer av konflikter kan inträffa tidigare. Diskussion förs utifrån provisoriska utgångspunkter vad avser säkerhetspolitisk och militärteknisk utveckling. Slutsatsen blir att handlingfrihet av aktuellt slag främst bör säkerställas genom kärnmodellen, dvs att man har åtminstone en liten kärna av kvalificerade förband inom alla viktiga funktioner, vilken genom olika förberedelser kan utvidgas.
Abstract The report analyses possible future defence structures in which certain operational capabilities would be abolished or weakened, while permitting that these capabilities could be recreated or strengthened during a reinforcement phase of one or several years. An evaluation of different options is made, using assumptions of future developments in the strategic situation and in military technology. The conclusion is that the best way of securing the type of freedom of action envisioned is the "core model", i.e. that a small core of qualified units is retained in each functional area, while preparations are made for the creation of additional units if need should arise.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182