Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Effekthöjning inom sjöminsystemet genom kombination av ny teknik och operativt nytänkande. Ett exempel på militär operationsanalys.

Effekthöjning inom sjöminsystemet genom kombination av ny teknik och operativt nytänkande. Ett exempel på militär operationsanalys. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Henström Peter, Linell Anita
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-10-16
Rapportnummer: (FOA C 10331-1.1)
Nyckelord sjöminsystem, militär operationsanalys, studiemetod, militär studie, alternativgenerering, effektvärdering
Sammanfattning Denna rapport riktar sig till utredare såväl inom som utom försvaret. Syftet är att ge ett exempel på OA-bidraget i en militär studie. Studien visar hur förbättringar i minsystemets tekniska prestanda i kombination med operativt nytänkande kan leda till ökad effektivitet och minskad sårbarhet för alla länkar i sjöminfunktionen - från beslutsprocess till lagring, transport och utläggning. Studien följer det klassiska systemanalysschemat: problemformulering, alternativgenerering, värdering, resultattolkning och rekommendationer.
Abstract This report is directed towards analysts inside as well as outside the military sector and the aim is to present an example of the OR-practitioners contribution to a military study. The study shows how technical improvements in the mine system combined with new operational principles leads to higher effectiveness and lower vulnerability for all the links in the seamine function - from the process of decisionmaking to storing, transport and laying out. The disposition follows the classic scheme used in systems analysis: formulating the problem, generating alternatives, valuation, interpretation of the results and recommendations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182