Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analys och syntes. Om vetenskaplig metod utifrån en studie av Bernhard Riemann.

Analys och syntes. Om vetenskaplig metod utifrån en studie av Bernhard Riemann. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ritchey Thomas
Ort: Stockholm
Sidor: 44
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-04-11
Rapportnummer: (FOA C 10333-1.5)
Nyckelord analys, syntes, metod, metodologi
Sammanfattning Det här arbetet handlar om grundvalarna för den analytiska och den syntetiska metoden, och om förutsättningarna för dessa metoders tillämpning när det gäller att studera olika typer av system. Arbetet är byggd kring ett manuskriptfragment av 1800-tals-matematikern Bernhard Riemann. Fragmentet - metodavsnittet i Riemanns sista och ofullbordade verk "Örats mekanism" - presenteras i en svensk översättning. Valet av den lämpligaste metoden för att studera ett givet system beror huvudsakligen på vilken typ av kunskap som är tillgänglig om systemet. Den syntetiska metoden är lämpligast när man har relativt säker kunskap om systemets interna egenskaper och de principer som ligger till grund för dessa, men när säker kunskap om systemets övergripande beteende saknas. Den analytiska metoden är lämpligast när man har kunskap om systemets övergripande beteende men när säker kunskap om dess inre egenskaper saknas.
Abstract This article deals with the foundations of analysis and synthesis as scientific methods, and especially with the requirements for the successful application of these methods. The article is based upon ashort, brilliant methodological study by the 19th century mathematician Bernhard Riemann. The study in question is a fragment of Riemann´s last (unfinished) work, "The Mechanism of the Ear", written in 1866. The choise of the most appropriate method for the study of a given system depends mainly upon the type of knowledge that is available to us about the system. The synthetic method is most appropriate when we have relatively certain knowledge about the system´s internal properties, and the principles which govern these, but when knowledge about the overall behaviour of the system -- as a unit -- is lacking. The analytical method is most appropriate when we have relatively certain knowledge about the system´s overall behaviour, but when knowledge about its internal properties is uncertain.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182