Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Sverige i FNs säkerhetsråd. En neutral småstat på estraden.

Sverige i FNs säkerhetsråd. En neutral småstat på estraden. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mörth Ulrika
Ort: Stockholm
Sidor: 112
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-12-09
Rapportnummer: (FOA C 10334-1.2)
Nyckelord Sverige, FNs säkerhetsråd, neutralitetspolitik, säkerhetspolitik, internationell politik, svensk neutralitetspolitik
Sammanfattning Huvudsyftet med studien är att beskriva och analysera Sveriges agerande i FNs säkerhetsråd åren 1957-58 och 1975-76. Huvuddelen av studien ägnas åt en empirisk redogörelse av Sveriges agerande i de viktiga frågor som rådet hade att behandla. Sveriges agerande diskuteras ur ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Det nationella perspektivet rör svensk utrikespolitik och två utrikespolitiska ledargestalter, Östen Unden och Olof Palme, som får representera två olika utrikespolitiska profiler. Sveriges agerande skall även ses mot bakgrund av internationella politiska förändringar, vilka avspeglas i FN. Diskussionen handlar främst om säkerhetsrådets arbete och organisation samt den förändring rådet genomgått mellan åren 1957-58 och 1975-76. Avslutningsvis diskuteras de problem och möjligheter som ett svenskt medlemskap i säkerhetsrådet under perioden 1993-94 skulle kunna medföra.
Abstract The main purpose of this study is to describe and analyse Sweden´s actions in the UN Security Council during the years 1957-58 and 1975-76. The bulk of the study is devoted to an empirical account of Sweden´s actions on those important questions brought before the Council during these periods. Sweden´s actions are discussed from both national and international perspectives. The national perspective concerns Swedish foreign policy and two of Sweden´s leading foreign policy makers, Östen Unden and Olof Palme, who are seen to represent two different types of foreign policy profiles. Sweden´s actions are also seen in the context of the political changes taking place in the international arena and how these were reflected in the UN. The main discussion in this study deals with the work of the Security Council and its organization as well as the changes which took place in the Council between the years 1957-58 and 1975-76. Finally, there is a discussion of the problems and possibilities that Swedish participation in the UN Security Council in 1993-94 would entail.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182