Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Svensk militär på Cypern: Swedbat och Unficyp 1964, 1974 och 1987.

Svensk militär på Cypern: Swedbat och Unficyp 1964, 1974 och 1987. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Persson Sune
Ort: Stockholm
Sidor: 100
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-01-21
Rapportnummer: (FOA C 10335-1.2)
Nyckelord Internationell fred och säkerhet, gemensam säkerhet, kollektiv säkerhet, Förenta Nationerna, fredsbevarande operationer, Cypern
Sammanfattning Denna rapport utgör en pilotstudie av vad som a priori antas vara de sannolikt tre viktigaste faserna i den svenska militära Cypern-insatsen 1964-87, nämligen a) beslutet 1964 om, samt det faktiska upprättandet av, den svenska bataljonen (Swedbat); b) beslutet 1974 om att kvarhålla den svenska bataljonen, trots den turkiska interventionen av norra Cypern, samt den påföljande omgrupperingen av Swedbat; c) tillbakadragandet 1987 av den svenska bataljonen från Cypern. Pilotstudien skall vara vägledande för vidare forskning om Swedbat och andra svenska militära FN-insatser.
Abstract The purpose of this report is to be a pilot study, analyzing what is presumed to be the three most important periods in the Swedish military operations on Cyprus 1964-1967, namely: a) the decision to provide a Swedish battalion (Swedbat) to the Unficyp in 1964, and the actual deployment of Swedbat; b) the decision in 1974 to maintain Swedbat on Cyprus in spite of the Turkish intervention on Northern Cyprus, and the subsequent re-deployment of Swedbat; c) the decision in 1987 to withdraw Swedbat from Cyprus. This pilot study will serve as a guide for further research on Swedbat on Cyprus and on similar Swedish military UN operations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182