Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FALUSPELET - en studie av energibeslut på kommunal nivå.

FALUSPELET - en studie av energibeslut på kommunal nivå. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: von Porat Charlotta, Rosengren Stenström Maria
Ort: Stockholm
Sidor: 97
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-09-04
Rapportnummer: (FOA C 10336-1.2)
Nyckelord spel, kommunalt energisystem, energibeslut
Sammanfattning I rapporten redovisas uppläggning, genomförande och resultat av ett spel som genomfördes i FALUN i december 1989. Syftet med spelet var att generera hypoteser om hinder och möjligheter för omställningen av energisystemet på lokal nivå. Spelet genomfördes under en dag med ett tjugotal kommunala tjänstemän och politiker. Dessa spelade om två konkurrerande förslag till uppvärmningssystem för ett planerat bostadsområde. De två alternativen var fjärrvärme och solvärme.
Abstract This report presents the outline, the implementation, and the results of a game that was carried out in FALUN in December 1989. The purpose of the game was to generate hypotheses about obstacles and possibilities for changing the energy system on a local level. The game was carried out during one day with approximately twenty municipal civil servants and politicians. They were playing about two competing proposals for a heating system for a planned residential area. The two proposals were district heating and solar heating.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182