Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Värdering av pansarvärnssystem. Metoder - beskrivning och erfarenheter.

Värdering av pansarvärnssystem. Metoder - beskrivning och erfarenheter. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Löfstedt Helge
Ort: Stockholm
Sidor: 32
Utgivningsår: 1991
Publiceringsdatum: 1991-11-06
Rapportnummer: (FOA C 10337-8.2)
Nyckelord pansarvärnssystem, effekt, kostnad, värdering, värderingsmetod, HPV
Sammanfattning Denna rapport redovisar principiellt de metoder som har utnyttjats för att värdera pansarvärnssystem samt erfarenheter av dessa. Studien har utförts i samband med FOA huvudprojekt pansarvärn. Ett antal effektparametrar gås igenom och vägs samman till termerna förmåga att träffa och verka, sårbarhet och insatsförmåga. Vidare beskrivs hur dessa sammansätts till ett samlat effektmått och hur detta tillsammans med systemkostnader anger vilka system som är mest kostnadseffektiva.
Abstract This report describes methods for estimating the effectiveness of antitank systems and experiences of their use. The study was conducted as a part of FOA main effort study on antitank systems. Relevant parameters of effect are derived and combined to ability to hit and kill, vulnerability and ability to get into action. There is also a description on how these are combined to an indicator of effect and how this together with system-costs indicates the most cost-effective system.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182