Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Yrkesofficerarnas förtida avgångar. En deskriptiv undersökning under åren 1984 - 1989.

Yrkesofficerarnas förtida avgångar. En deskriptiv undersökning under åren 1984 - 1989. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Grive Ed
Ort: Stockholm
Sidor: 98
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-02-14
Rapportnummer: (FOA C 10340-1.3)
Nyckelord förtidsavgångar, personalrörlighet
Sammanfattning Studien har kartlagt de så kallade förtida avgångarna bland svenska yrkesofficerare uppdelat på ålder, militär grad och försvarsgren. Avgångsmönstren uppvisar genomgående mönster där högre ålder och-/eller högre militär grad uppvisar lägre avgångsfrekvenser. Ett viktigt undantag är dock fänrikar. Dessa uppvisar ett motsatt mönster. Högre ålder ger högre avgångsfrekvenser oberoende av om det är tvärsnittsdata eller kohortdata som används. Rapporten indikerar även intressanta fortsatta studieområden. Ett är att analysera variationer i avgångsfrekvenserna genom att inkludera omvärldsfaktorer, exempelvis konjunkturer, och individrelaterade faktorer. Ett annat äratt utnyttja studiens resultat för kostnadsberäkningar i samband med olika personalbeslut. I bilagan finns ett sådant exempel beskrivet.
Abstract The study shows early resignment among Swedish officers ranked according to age, military rank and services. The patterns of resignation conforms to the results that higher age and/or higher military rank implies lower rates of resignation. The one exception is ensigns (second lieutenants). They have an opposite pattern where higher age implies higher probability of resignation irrespectively of if annual data or time-series data is used. The report also indicates interesting areas for further studies. One area is to find exogenous determinants for variations in the frequencies of resignations, such as business activity, and determinants related to characteristics of the individual. Another area of interest is the possibility of using the results of the study for calculations of costs related to different manpower decisions. One such example is given in the appendix.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182