Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försvarsrelaterad offset. En studie av kompensationsaffärer och industriell samverkan i försvarsindustrin.

Försvarsrelaterad offset. En studie av kompensationsaffärer och industriell samverkan i försvarsindustrin. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ahlström Magnus
Ort: Stockholm
Sidor: 71
Utgivningsår: 1992
Publiceringsdatum: 1992-03-16
Rapportnummer: (FOA C 10341-1.3)
Nyckelord offset, kompensationsaffärer, lokalt innehåll, motköp, försvarssamarbete, industriell samverkan, industriellt samarbete, försvarsmaterielupphandlingar
Sammanfattning Rapporten behandlar hur offsetaffärer, vilka ibland benämns lokalt innehåll, industrisamverkan eller kompensationsaffärer, inom försvarsindustrin är förhandlas fram och genomförs. Rapporten bygger på en studie av Sveriges, Norges, Australiens och Österrikes offsetpolicys samt åtta offsetaffärer med dessa länder. I rapporten behandlas vilka roller som inblandade företag och myndigheter spelar, hur de påverkas av offsetaffärer och hur de kan agera för att dra nytta av offsetaffärer. Vidare berörs bl a hur den köpande regeringen måste anpassa sina krav till rådande förhållanden i branschen.
Abstract This study focus offset agreements in the defence industry, also known as local content, industrial cooperation, industrial involvement and countertrade. Negotiation and fulfillment of offset agreements are described and analyzed. The report is based on a study of the offset policies in Sweden, Norway, Austria and Australia and on eight offset agreements with these countries. Implications for companies and authorities involved, how they are acting and how they should act in offset agreements is analyzed. Finally, the adaption of offset polices to the currently changing defence industry structure is discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182