Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Socialtjänst i krig. En studie av belastningen på äldre- och handikappomsorgen i kris och krig.

Socialtjänst i krig. En studie av belastningen på äldre- och handikappomsorgen i kris och krig. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Castenfors Kerstin
Ort: Stockholm
Sidor: 96
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-02-08
Rapportnummer: (FOA C 10349-1.2)
Nyckelord Beredskapsplanering, äldre- och handikappomsorg, socialtjänst, belastning
Sammanfattning Studien syftar till att belysa effekterna av den ökade belastning som kan uppstå på äldre- och handikappomsorgens organisation i kris och krig. Studien baseras på intervjuer gjorda med företrädare for olika nivåer dels inom den kommunala hemtjänstorganisationen dels inom landstingsorganisationen i Stockholm. Intervjufrågorna omfattade fredstida förhållanden inom organisationerna, beredskapsplanering av organisationerna samt förhållanden i kris och krig. Slutsatser: Belastningen på hemtjänstorganisationen är hög redan i fred. Belastningen på organisationeni kris och krig är svåruppskattad p g a !. Osäkra planeringsförutsättningar beroende på att aktuell utrymningsplan för Stockholm saknas samt att tillgången på skyddsrum är otillräcklig; 2. Osäkerhet inom organisationen v g förändringar av verksamheten som grundar sig på okänt antal tillkommande vårdtagare i kris och krig samt oklarhet v g tillgång av personal; 3. Osäkerhet hos den enskilde i organisationen p g a bristande information om vilka krav som ställs på organisationen i kris och krig liksom bristande information om den egna rollen i kris och krig och vilka krav som kommer att ställas på den enskilde och hur dessa krav skall bemötas.
Abstract This report aims at presenting the effects of presumed increase in work-strain during war and crisis on the home service organization for the elderly within the municipal social service organization in Stockholm. The report is based on interviews made with representatives at different levels within the municipal social service organization and within the municipal health care organization. The interviews comprised questions concerning peace-time conditions as well as preparedness planning and presumed war and crisis situations. The conclusions are as follows: Peace-time work strain on the organization is high. The presumed war-and-crisis strain on the organization cannot be estimated due to factors of uncertainty. 1.with reference to possibilities to evacuate the civilian population and to shelter accessibilities in Stockholm; 2. in the home service organization with reference to an unforeseeable increase in number of clients and on uncertainty concerning staff accessibility; 3. concerning employed home helper with reference to lack of information about demands placed on the organization in war and crisis as well as lack of information about demands placed on the helpers in war and crisis and consequently perceived lack of coping strategies in the individual.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182