Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Övning ger färdighet? - Studie av en kommunal ledningsövning.

Övning ger färdighet? - Studie av en kommunal ledningsövning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: von Porat Charlotta, Stenström Maria
Ort: Stockholm
Sidor: 59
Utgivningsår: 1993
Publiceringsdatum: 1993-08-04
Rapportnummer: (FOA C 10352-1.2)
Nyckelord lokal ledningsövning, ÖCBs allmänna råd, övningar, ÖCB, Länsstyrelse, kommun
Sammanfattning Varje kommun skall vart fjärde år genomgå en kommunal ledningsövning som länsstyrelsen arrangerar. "Övning ger färdighet" beskriver en kommunal ledningsövning, främst ur kommunens synvinkel. Rapporten innehåller också en bedömning av hur väl övningen har levt upp till sina syften och en diskussion kring hur man kan förändra övningarna. Med hjälp av intervjuer, länsstyrelsens utvärdering av övningen samt egna observationer har vi gjort en systematisk bedömning av den aktuella övningen. Referenspunkten är de syften som ÖCB anger för kommunala ledningsövningar i sina allmänna råd.
Abstract All municipalities should every fourth year undergo a local command exercise organized by the county administrative board. "Training gives skills?" describes a local command exercise, principally from a municipality´s point of view. The report also contains an estimate of how well the exercise corresponds to the intentions and a discussion of how the exercises can be improved. Based on interviews, the country administrative board´s assessment of the exercise, and our observations we have made a systematical estimate of the event. The reference point is the intentions given by the Swedish National Board of Civil Emergency Preparedness in their advice for local command exercises.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182