Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Den militära flygunderhållsindustrin i Västeuropa. Dess koncentration och internationalisering.

Den militära flygunderhållsindustrin i Västeuropa. Dess koncentration och internationalisering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bäcklund Karin, Nyblom Kenneth
Ort: Stockholm
Sidor: 128
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-02-24
Rapportnummer: (FOA C 10358-1.3)
Nyckelord aerospatiale, alenia, British Aerospace, CASA, Dassault, Dowty Aerospace, Eurocopter, Eurofighter, FFV Aerotech, Fokker, GEC Marconi, Hunting, ITP, Lucas, Marshall, Militärt flygunderhåll, MTU, NAMSA, OGMA, Rolls Royce, SABCA, Sabena, SNECMA, SOCHATA, SOGERMA, Techspace Aero, Underhåll, VAS
Sammanfattning Studien behandlar marknadsstrukturen och dess förändringar inom den militära flygunderhållsindustrin i Västeuropa. I kapitlen 1-3 beskrivs rapportens syfte, metod, teoretiska referensram samt redogörs för vad militärt flygunderhåll och andra begrepp innebär. Situationen på underhållsmarknaderna i Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Spanien, Portugal och Italien utvecklas i kapitel 4. Under respektive land presenteras också de viktigaste företagen verksamma på den militära underhållsmarknaden. Dessa länder och företag jämförs sedan i kapitel 5 avseende de variabler som i teorikapitlet pekades ut som de viktigaste. Studien avslutas med slutsatser och reflektioner i kapitel 6. Studien visar att trots att den militära flygunderhållsmarknaden är överetablerad är det ovanligt att företag helt lämnar marknaden. Däremot finns en tydlig tendens att diversifiera verksamheten från den militära sektorn. Eventuellt kommer vissa underhållsföretag att köpas upp av den tillverkande industrin. Eftersom de tillverkande företagen oftast också är aktiva på underhållsmarknaden så påverkas underhållsindustrin av strukturförändringarna inom tillverkningsindustrin. Medan samarbete är vanliga i tillverkningsindustrin är de mycket ovanliga när det gäller underhåll. Även om priset blivit en allt viktigare konkurrensfaktor och den internationella konkurrensen ökat något så gynnas fortfarande ofta de inhemska företagen.
Abstract The study presents the market structure and its development in the military aviation maintenance industry in Western Europe. Chapter 1-3 gives the purpose, method and theoretical frame of the report as well as some definitions. The situations and the companies on the military aviation maintenance markets in Germany, Great Britain, France, Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal and Italy are described in chapter 4. The most important maintenance companies are compared according to the variables we pointed out as the most important ones. We close the discussion in chapter 6 with conclusions and reflections. The result of the study shows that although the market for the military avation maintenance is overestablished it is rare that companies totally withdraw from the market. However, there is a clear tendency among the companies to diversify away from the military sector. It is likely that the manufacturing companies will aquire some of the independent maintenance activities. This means that structural changes in the manufacturing industry affect the structure of the maintenance industry. Cooperation in the manufacturing industry is a very common feature but is very unusual in the maintenance industry. Despite the fact that the price has become a more important competative factor and the competition has become more international, it is still evident that the domestic companies are favored.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182