Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

United Nations conflict management. An institutionalist perspective.

United Nations conflict management. An institutionalist perspective. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Burgstaller Signe
Ort: Stockholm
Sidor: 95
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-04-14
Rapportnummer: (FOA C 10361-1.2)
Nyckelord FNs säkerhetsråd, internationella institutioner, beslutsprocess, reformförslag
Sammanfattning Utgångspunkten för denna rapport är att FNs institutionella ram påverkar FNs effektivitet som instrument för att hantera och lösa internationella konflikter. För att kunna stärka FNs roll i världspolitiken krävs därmed att FNs institutioner reformeras och anpassas till den rådande internationella maktstrukturen. I rapporten ägnas två kapitel åt en teoretisk diskussion om internationella institutioners roll i världspolitiken både allmänt och särskilt inom ramen för FN. Ytterligare två kapitel ägnas åt en empirisk redogörelse för tillkomsten och utvecklingen av FNs institutionella ram. I ett sista kapitel ägnas diskussion åt FNs framtida roll och vilka krav detta ställer på institutionella reformer. Ett antal reformförslag tas upp till närmare granskning. Genomgående i rapporten ligger tonvikten på säkerhetsrådets struktur och beslutsprocess.
Abstract The point of departure for this report is that the institutional framework of the United Nations affects the effectiveness of the United Nations as an instrument to manage and solve international conflicts. In order to strengthen the role of the UN, the institutional arrangements of the UN need to be reformed and adapted to the prevaling international political structure. In the report, two chapters are devoted to a theoretical discussion on the role of international institutions in world politics in general and those of the UN in specific. Another two chapters are devoted to an empirical account for the formation and the transformation of the institutional framework of the UN. The last chapter focuses on the future role of the UN and the institutional reforms required. A number of reformproposals are discussed in more detail. Throughout the report, the main emphasis rests with the structure and the decision-making practices of the UN Security Council.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182