Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Sarinhydrolysen vid +20 oC, 0 oC och -10 oC katalyserad av H2BO3-.

Sarinhydrolysen vid +20 oC, 0 oC och -10 oC katalyserad av H2BO3-. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Meyerhöffer Anita
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 1965
Publiceringsdatum: 1965-01-01
Rapportnummer: (FOA C 1162-F1001)

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182