Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Trifenyltetrazoliumklorid och andra tetrazoliumsalter som medel att snabbt och ospecifikt påvisa och storleksbestämma förekomst av små bakteriemängder. Litteraturgenomgång samt preliminära försök.

Trifenyltetrazoliumklorid och andra tetrazoliumsalter som medel att snabbt och ospecifikt påvisa och storleksbestämma förekomst av små bakteriemängder. Litteraturgenomgång samt preliminära försök. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bucht B
Ort: Stockholm
Sidor: 16
Utgivningsår: 1966
Publiceringsdatum: 1966-01-01
Rapportnummer: (FOA C 1198-F1001)

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182