Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ett geografiskt informationssystem för skogsbruksplanering.

Ett geografiskt informationssystem för skogsbruksplanering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ek Bengt, Wellving Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 34
Utgivningsår: 1984
Publiceringsdatum: 1984-01-01
Rapportnummer: (FOA C 20531-D8)
Nyckelord Flygbildstolkning, skogsindelning, databas, skogsvård, naturinventering, kartering, framkomlighet

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182