Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mätfel hos fotodiodgivare, använd som projektilhastighetsmätare, beroende på projektilstorleken.

Mätfel hos fotodiodgivare, använd som projektilhastighetsmätare, beroende på projektilstorleken. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Forss Johan
Ort: Stockholm
Sidor: 20
Utgivningsår: 1988
Publiceringsdatum: 1988-11-14
Rapportnummer: (FOA C 20725-2.3)
Nyckelord Projectiles velocity, projektiler, hastighetsmätare
Sammanfattning Rapporten visar hur mätfelet ändras för en hastighetsmätare för projektiler av typ fotodiodgivare då projektilstorleken ändras i förhållande till "ljusgallrens" dimensioner. Beräkningsunderlag visas samt ett datorprogram skrivet för IBM-kompatibla PC-datorer.
Abstract This report shows how the measurement error changes for a photo-diod counting device for projectile velocity measurements when projectile size changes compared to the "light-beam" dimensions. Calculations are shown together with a computer program written in Turbo Pascal.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182