Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analys och revision av Ada-system för händelsestyrd simulering.

Analys och revision av Ada-system för händelsestyrd simulering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wengelin Daniel
Ort: Stockholm
Sidor: 114
Utgivningsår: 1988
Publiceringsdatum: 1988-11-14
Rapportnummer: (FOA C 20726-2.5)
Nyckelord luftvärn, händelsestyrd simulering, event-driven simulation, air-defense
Sammanfattning Denna uppsats redovisar en analys av det existerande luftvärnssimuleringssystemet SILVIA. En förbättrad simuleringsstrategi, meddelandestyrd simulering, föreslås i stället för den existerande simuleringsmodellen. Meddelandestyrd simulering är en händelsestyrd simuleringsmodell, baserad på stafettpinneprincipen. En "brevbärare" har implementerats som centralenhet i systemet. Brevbäraren utför meddelandeleveranser för en aktör i systemet till en annan. Varje meddelande är märkt med leveranstidpunkt, och brevbäraren levererar meddelanden i leveranstidpunktsordning. Sålunda har uppgiften att styra den simulerade tiden inordnats i brevbäraren, vilket innebär att någon speciell enhet för schemaläggning av aktiviteter inte behövs. Meddelandestyrd simulering kombinerar höga prestanda med moderna mjukvarutekniska principer till ett kraftfullt verktyg för SILVIA.
Abstract This paper conducts analysis of the existing air-defense system simulation software SILVIA. An improved simulation strategy, message- driven simulation, is proposed instead of the model used in the current implementation of SILVIA. Message-driven simulation is an event-oriented simulation model, based on the token passing principle. A mail-box is implemented as the central unit in the system. The mail-box performs message passing from one actor in the system to another. Each message is tagged with the simulated delivery time, and the mail-box delivers messages in delivery time order. Hence, the mail-box performs the task of an ordinary scheduler, as well as its message passing chores. Message-driven simulation combines high performance with abstraction and information hiding to form a powerful tool for the SILVIA system.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182