Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Termisk åldring av hydroxylterminerad polybutadien (HTPB).

Termisk åldring av hydroxylterminerad polybutadien (HTPB). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Paulsson Rolf
Ort: Stockholm
Sidor: 44
Utgivningsår: 1988
Publiceringsdatum: 1988-10-31
Rapportnummer: (FOA C 20727-2.1)
Sammanfattning Åldringsundersökning har utförts på hydroxylterminerad Polybutadien (Poly Pd - R45 HT) från olika satser. Fem antioxidanter har jämförts: BKF, Irganox 565, Irganox 1010, Irganox 1076 och Chimox 12. Följande metoder har använts: viskosimetri, jodometrisk titrering, IR spektroskopi och draghållfasthet. Bästa resultatet gav BKF - 1,2% och Irganox 565 - 0.5%. Åldringens inverkan på härdningen i systemet HTPB/IPDI har studerats med viskosimetri, curometri och mikrokalorimetri. Resultaten visar att åldrad HTPB har kortare brukstid och att härdningsreaktionens hastighetskonstant är lägre än för färsk HTPB.
Abstract Aging studies have been carried out on hydroxy terminated polybutadiene (Poly Pd -R45 HT) from two different lots. Five antioxidants have been compared: BKF, Irganox 565, Irganaox 1010, Irganox 1076 and Chimox 12. The following methods have been used: iodometric titration, IR-spectroscopy, viscosimetry and measurement of tensile strength. The best results were found with BKF - 1.2% and Irganox 565 - 0.5%. Aging´s influence on the curing reaction between MTPB and IPDI has been studied by viscosimetry, curometer and microcalorimetry. The results show that aged HTPB has shorter pot life and the the rate constant for the curing reaction is lower compared to new HTPB.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182