Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Vidhäftning för en HTBP-baserad kompositkrutisolering mot några moderna rakethylsmaterial.

Vidhäftning för en HTBP-baserad kompositkrutisolering mot några moderna rakethylsmaterial. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sanden Roland, Wingborg Niklas
Ort: Stockholm
Sidor: 29
Utgivningsår: 1988
Publiceringsdatum: 1988-11-15
Rapportnummer: (FOA C 20729-2.1)
Sammanfattning Syftet med försöken har varit att se om en vid FOA ofta använd och väl utprovad raketmotorisolering, som fäster väl mot stål och mot olika HTPB-baserade drivämnen, även kan fås att fästa mot olika moderna rakethylsmaterial. De provade materialen är: en aluminiumlegering, ett epoxiharts, ett epoxypolyetersulfonmaterial samt material baserade på polyetereterketon, polyamidimid och polyfenylensulfid. Materialen har ytbehandlats på olika sätt och därefter har isoleringen fått härda mot dem. Vidhäftningen har undersökts med hjälp av fläkprov (peel test). Mycket goda resultat med i allmänhet 100% kohesivt brott i isoleringen har erhållits för samtliga material. Följande ytbehandlingsmetoder rekommenderas: för aluminium blästring plus behandling med en isocyanatprimer, Desdomur R; för epoxymaterialen finslipning; för övriga material finslipning samt behandling med Desmodur R.
Abstract A typical HTPB-based liner, which has been used several years in case-bonded solid rocket motors and which has excellent adhesion properties to HTPB propellants and to steel, has been studied with respect to adhesion to some modern case materials. These case materials are: an aluminum alloy, an epoxy resin, an epoxy- polyetersulphone material and materials based on the promising thermosets PEEK, PPS and PAI. Excellent results have been obtained for all the case materials. The following surface treatments are recommended: for aluminum blasting and treatment with the isocyanate primer Desmodur R; for the epoxy materials light grinding and for the other materials light grinding and treatment with Desmodur R.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182