Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Termokemiska beräkningar av förbränning av aluminium, järn och koppar under idealiserade förhållanden i ett slutet rum med luft.

Termokemiska beräkningar av förbränning av aluminium, järn och koppar under idealiserade förhållanden i ett slutet rum med luft. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Flygar Sven-Erik, Weibull Göran W
Ort: Stockholm
Sidor: 32
Utgivningsår: 1988
Publiceringsdatum: 1988-11-15
Rapportnummer: (FOA C 20730-2.3)
Sammanfattning För att öka förståelsen av vad som kan hända inuti ett stridsfordon då detta träffas av pansarbrytande stridsdelar, har termokemiska beräkningar utförts. Dessa har avsett förbränning av aluminium, järn och koppar i slutet rum med luft. För att förenkla beräkningarna har studien gjorts med idealiserade förutsättningar, d v s utan värmeförluster och med slutprodukten i jämvikt. Slutproduktens tryck och temperatur redovisas jämte exempel på slutproduktens innehåll. Vissa känslighetsanalyser har utförts. Förenklade formler för skattning av slutproduktens tryck och temperatur har uppställts.
Abstract This study has been performed in order to increase the understanding of the conditions inside an armoured vehicle hit by an armourpiercing warhead. The report comprises thermochemical calculations of the combustion of aluminium, iron and copper in a confined volume with air. The calculations presuppose no leakage of heat and that chemical equilibrium will exist. Results from the calculations concerning pressure, temperature and composition of combustion products are presented. Simplified formulas to estimate pressure and temperature are shown.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182