Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOA landskapsinformationsdataregister - FLIDAREG 88.

FOA landskapsinformationsdataregister - FLIDAREG 88. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Edmark Pelle, Stjernberg Magnus, Svantesson Matti
Ort: Stockholm
Sidor: 29
Utgivningsår: 1988
Publiceringsdatum: 1988-11-15
Rapportnummer: (FOA C 20731-2.7)
Sammanfattning För att bättre kunna utnyttja den på FOA tillgängliga landskapsinformationen (linfo) och kunskap om denna, har arbetsgruppen FLIDAREG gjort en sammanställning över digital linfo och projekt med anknytning till linfo på FOA. Rapporten innehåller en förteckning över linfo i digital form på FOA vid slutet av år 1987. En årligen återkommande uppdatering av rapporten är planerad. De institutioner som har verksamhet inom området presenterar linfoprojektet som har bedömts vara av allmänt intesse. I rapporten finns även en lista med kontaktpersoner för linfo på berörda institutioner.
Abstract In order to utilize the geographical data and the knowledge about it more effectively at FOA this report was put together. It contains a register of digital geographical data at FOA available at the end of 1987. An annual update of the report is planned. Departments with projects which use geographical data describe their activities briefly. A list of contact persons working with geographical data at FOA is also included.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182