Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Plastbundna sprängämnen. I. Introduktion och litteratursammanställning.

Plastbundna sprängämnen. I. Introduktion och litteratursammanställning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nord Anders G, Eriksson Margareta
Ort: Stockholm
Sidor: 73
Utgivningsår: 1988
Publiceringsdatum: 1988-11-30
Rapportnummer: (FOA C 20732-2.3)
Sammanfattning Denna rapport är en sammanställning av tillgänglig öppen litteratur om plastbundna sprängämnen (PBX) och angränsande områden, baserad på litteraturstudier, som täcker litteraturen t o m 1987. Efter en introduktion presenteras använda explosivämnen och polymerer. Tyngdpunkten ligger på sammansättning och tillverkning. Testmetoder, egenskaper och militära användningsområden diskuteras mer kortfattat. Inom PBX-forskningen intar USA, Storbritannien och Frankrike en ledande position. I flera nationers krigsmakter spelar PBX redan nu en viktig roll, och betydelsen kommer sannolikt att öka i framtiden.
Abstract This report summarizes the accessible unclassified literature on plastic bonded explosives (PBX) and related items. It is based on literature up to 1987. A concise introduction is first given, followed by a survey of used explosives and polymer materials. The main subject is the composition and manufacturing of various PBX:s. Test methods, properties of PBX, and their military use are briefly discussed. USA, UK and France are leading nations in this area of research. Today PBX is used in many nations´ armed forces and their importance is likely to increase in the future.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182