Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Vapenverkan mot flervånings betongbyggnad I. Modell för beräkning av dynamiskt motstånd mot luftstötvågbelastning vid masströghetsberoende valvverkan.

Vapenverkan mot flervånings betongbyggnad I. Modell för beräkning av dynamiskt motstånd mot luftstötvågbelastning vid masströghetsberoende valvverkan. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kihlström Urban
Ort: Stockholm
Sidor: 28
Utgivningsår: 1988
Publiceringsdatum: 1988-12-09
Rapportnummer: (FOA C 20735-2.3)
Nyckelord Valvverkan, luftstötvågbelastning, betongväggar, dynamisk belastning
Sammanfattning En betongväggs motståndsförmåga mot luftstötvågor från en detonerande sprängladdning beror av, förutom väggens egenskaper, den vertikala last väggen uppbär. Vid utböjningen accelereras en eventuell ovanförliggande last uppåt p. g. a valvverkan, vilket leder till dynamiska krafter i väggens plan. Dessa krafter motverkar utböjningen. I rapporten redovisas en beräkningsmodell där ovanstående fenomen beaktas. Med hjälp av det bifogade datorprogrammet kan väggens maximala utböjning vid en viss luftstötvågbelastning beräknas.
Abstract The ability for a concrete wall to resist the shock wave from an explosion is depending on, besides wall characteristics, the vertical load it upholds. Wall deflection leads to vertical acceleration of the load on top due to arching action. The thus generated dynamic forces will increase deflection resistance of the wall. In the report a method to calculate the maximum wall deflection, where the above mentioned phenomenon is considered, is presented. A computer code for the calculations is enclosed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182